Meeste Garaaži missiooniks on pakkuda meestele:

  • ühiskonnaelus osalemise võimalusi – lahendamaks ja ennetamaks üksindusega seotud probleeme;
  • erinevaid tegevusi, mis ühendavad mehi – meeste kaasamine, aktiviseerimine, sotsiaalvõrgustiku laiendamine, vaimse ja füüsilise tervise toetamine;
  • kogukonnaelus kaasa löömist – panustamine kodukandi arengusse, osalemine kodukonnaelus, vajalikkuse tunne;
  • põlvkondade vahelist suhtlemist – vananemisega seonduvate stereotüüpide murdmine, generatsioonide vaheline kogemuste jagamine;
  • mitteformaalse õppimise võimalusi – uute (elu)oskuste omandamine;
  • iseseisva toimetuleku tagamist vanemas eas – meeste iseseisev toimetulek, hoolduskoormusele kuluva ressursi vähendamine.